Manşonlu Demir


Manşonlu Demir

Manşonlu Demir Nedir?

Günümüzde, yapılarda bindirme ekinde, donatı kancaların yapılmasında, donatı sürekliliğin sağlanmasında, şartnameler tarafında zorunluluk olarak gösterilen donatı çaplarında özellikli yapı kesitlerinde donatı sıklığından kaçınılması gereken yerlerde ve proje mühendisi tarafından işaret edilen birçok yerde mekanik bağlayıcılar Manşon kullanılır. Neredeyse bütün betonarme yapılarda donatıların eklenmesi veya gerekli aderans sağlaması için farklı şekillerde işlenmesi gerekmektedir. Donatıda yükün aktarılması ve süreklilik için bindirmeli ekler, kaynaklı ekler veya manşonlu ekler ile sağlanır. Donatının eklenmesinde manşon kullanımı standartlarda; Türk standartlarına göre – TS500 ve Türk Deprem Yönetmenliği Ülkemizde 30 mm ve üstü çaplarda Manşonlu ekler kullanmayı zorunlu kılmaktadır.

Manşonlu Demir Avantajları

Türkiye’de donatı eklerinde mekanik manşon uygulaması her geçen gün yaygınlaşıyor. Gelişmiş ülkemizde uzun yıllardan bu yana kullanılan mekanik manşon sistemleri, Türk müteahhitleri tarafından da artık sadece teknik zorunluluklar nedeniyle değil, fire oranlarının denetim altına alınması, inşaat takviminin hızlandırılması, sismik kalite ve yapım sürelerinin uzun vadede müteahhitlere ayrıcalıklı bir konum kazandırması. Daha az fire daha hızlı donatı birleşimi için mekanik manşon kullanımının bu sürecin önemli bir parçası olduğu şüphesiz. 

Manşonlu Demir Faydaları

  • Gelişmiş yapısal bütünlük sağlar. 
  • Mekanik manşon betondan ve ortam koşullarından bağımsız donatıdaki yükün aynı eksende aktarılması sağlar. 
  • Gerilimli bölgelerde bu ek yeri donatının minimum karakteristik akma dayanımın %125’i kadar sağlaması gerekmektedir. (AC318-05, TS500 ve Türk Deprem Yönetmenliği...) Sismik uygulamalarda donatı elastik olmayan duruma geçtiğinde mekanik bağlayıcılar donatı sürekliliğinin bütününü sağlar.
  • Kolonda manşon kullanımı kenetlenme boyu hesabından kurtarır. Mekanik manşonlar bu hesaplardan kurtulmayı ve olabilecek hesap hatalarından da kurtulmayı sağlar. 
  • Bindirme ekinde yapılacak kenetlenme boyunu ve ekleme yerinde kullanılan bazı özel ürünlere epoxy vb. – gereksinimi ortadan kaldırır. 
  • Hurda – fire maliyetlerini düşürür.
  • Demir sıkışıklığını azaltır bununla beraber donatı sıklığının azalmasıyla betonun yerleştirilmesi daha rahat olur. İşçilik maliyetini düşürür Kenetlenme boyu yapılmayacağından yapı için donatı işçiliğini azaltır. 
  • Diğer donatı ekleme metodlarına göre bindirme kaynak daha rahat yapıldığı için işçilikten ve zamandan kazandırır. 
  • Nakliye stok ve vinç masraflarını düşürür.

Laboratuvar Analiz Sonuçları için tıklayın


Manşonlu Demir 

      

Çıpalı Demir

İnşaatın statik projelerinde "Çıpa Somunlu İnşaat Demiri" uygulaması, beton içerisinde gönye gibi geleneksel donatı elemanlarına alternatif olarak daha basit ve etkili ankrajlama esnekliği sunar. 

Bu sayede gönyelerden tasarruf edilir. İnşaat demiri donatı sıkışıklığı en aza indirilmiş olur. Beton döküm ve vibrasyon için gerekli boşluklar artırılmış olur. 

Çıpa somunlu inşaat demiri kullanıldığında beton ve demir donatı arasında yük etkileşimi ve aktarımı eşit şekilde, tam olarak kurulmuş olur. 


Çıpalı Demir